Fungerar konsumentmakt som hållbarhetsstrategi?

upload.jpg

I hållbarhetsvärlden diskuteras konsumentmakt då och då, men begreppet är omdebatterat i vänsterpolitiska rörelser, varför? Och hur ställer jag mig till fenomenet konsumentmakt?

Vad är konsumentmakt?

Konsumentmakt handlar om att konsumenterna påverkar genom sin konsumtion. Påverkan kan då ske genom att vi som konsumenter väljer att köpa en viss typ av produkt, vilket i sin tur påverkar företagen till att tillverka mer av den typen av produkt. I termer av hållbarhet skulle då konsumenter kunna påverka företag, marknad och branscher genom att enbart köpa varor med en viss certifiering för att på så sätt sända en signal till företagen om att satsa mer på den certifieringen. Det är alltså en tanke som hänger ihop med tillgång och efterfrågan.

Vad är det problematiska med konsumentmakt?

Det som kritiseras med konsumentmakt ifrån ett vänsterperspektiv handlar om ett par olika saker. Det främsta är det mest grundläggande för vänstern: ansvaret för samhällsproblem ska ligga på staten, inte individen. Varför? Av dom enkla anledningarna att enskilda individer har olika förutsättningar att påverka och att problemen inte orsakades av konsumenter utan av lagstiftning, avsaknad av regleringar - och kapitalismen.

Vad tycker jag som hållbarhetsbloggare om konsumentmakt?

Som ni vet drivs jag av vänsterideologi, jag röstar vänster och är engagerad i vänsterpolitiska frågor och rörelser och min hållning är väl ganska pragmatisk. Eller snarare såhär: Jag tycker man bör kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag anser 100% att staten bör ta ansvar för frågor som rör klimat och jämlikhet och att vi samtidigt ska påverka vår konsumtion som privatpersoner. Jag tycker egentligen att marknaden inte ska styra ett jota, eftersom vårt ekonomiska system är uppbyggt med kapitalism som drivkraft.

Kapitalismen är inte det enda sättet

För er som är nyfikna: Den första kursen jag läste när jag började läsa på socialantropologprogrammet var att läsa om olika system att organisera ett samhälle på, bl.a. kula. Kapitalism är bara ett av sätten vi kan organisera vårt samhälle kring, det är inte det bästa och det är inte det som alltid använts. Ibland glömmer vi det. Men jag anser också att dom med resurser att påverka ekonomiskt, genom att handla av vissa och inte av andra bör göra det. Detta ska dock inte ske som ens hela hållbarhetsstrategi, utan vara en del i vårt påverkansarbete och kompletteras med organisering. Jag ser det inte som ett bra alternativ att bara strunta i vad man köper och var det kommer ifrån och mena att staten ska ta ansvaret, för vårt svenska samhälle drivs av marknadsliberalism och därför kommer staten inte att ta det ansvaret om inte vi organiserar oss.

Tycker du att det verkar vettigt så som jag resonerar? Hur tänker du kring konsumentmakt? Är det ett bra verktyg för att påverka?