Kan vi organisera oss för klimatet utan att skuldbelägga

Mängder av privatpersoner aktiverar sig för att förändra livsstilsvanor och beteenden för att minska sina utsläpp och minska sin klimatbelastning, fantastiskt tycker jag, men ska vi verkligen skuldbelägga andra individer?

Den enskilda individen är en del av kollektivet

I diskussioner om vad som är det bästa klimatengagemanget har jag noterat något som oroar mig. En väldigt stor del av personerna som är aktiva ser inte organisering som lösning, utan anser att varje enskild privatperson, som egen enhet, är ansvarig för att förändra klimatbelastningen. Problemet, som jag ser det, med att man lägger det slutliga ansvaret på individnivå är två:

  1. Vi låter dom stora bovarna gå fria.

  2. Vi vänder oss mot varandra, istället för till varandra.

Vad som är intressant är också vänsterpersoners avskrivande av eget ansvar genom att hänvisa till det jag beskriver ovan, speciellt punkten ett. På vänsterhåll anser en del att eftersom ansvaret inte ska ligga på individnivå kan vi fortsätta precis som vanligt. Jag anser att detta är feltänkt. Jag kommer aldrig tumma på min övertygelse om att vi alltid ska sparka uppåt, aldrig någonsin neråt, eftersom vi har olika förutsättningar och drabbas och gynnas olika i samhället utifrån bland annat kön och ekonomiska resurser – men, vi måste se på klimatfrågan på samma sätt.

Vi ska organisera oss trots att det finns större klimatbovar

Min poäng är att vi kan, och måste, ha två tankar i huvudet samtidigt. Den första är att ja, vi har olika förutsättningar och nej, du som enskild medelsnittskonsument har inte samma ansvar som ägarna av Exxon, men det innebär inte att du inte har ett ansvar överhuvudtaget. Enskilda individer måste känna ett ansvar för att kunna gå ihop och skapa förändring.

Till den engagerade klimatmedvetna vill jag säga: Du måste kunna se att vi människor föds med olika förutsättningar och att klimatengagemang visserligen kan vara en fråga om moral, men troligen är det inte det. Vi måste bära med oss ett par problematiserande och samhällsanalytiska glasögon i debatten om klimatet.

Till den engagerade vänsterpersonen vill jag säga: Du måste kunna se att du, precis som i alla andra politiska frågor, har ett ansvar att påverka det du kan och organisera dig i klimatfrågan. Eftersom klimatproblemen drabbar dom fattigaste staterna hårdast och dom fattigaste individerna är i störst måste vi, med våra svenska resurser, organisera oss precis som vi organiserar oss för arbetare, kvinnor och andra utsatta.

Vi kommer inte förändra samhället om vi inte organiserar oss, det gäller även klimatomställningen, men vi gör det inte genom att skuldbelägga enskilda individer, och för att kunna organisera oss måste vi bry oss själva.

IMG_0704.jpg